Choose language: | | |

O nas

Kancelaria Rewidentów i Doradców "KRD" Sp. z o. o. jest niezależną, prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która działa od 1993 roku.
KRD Sp. z o. o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 926.
KRD świadczy usługi doradztwa ekonomicznego i podatkowego na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. W ramach swojej działalności wykonuje :
- badanie sprawozdań finansowych;
- audyty projektów unijnych;
- usługi poświadczające;
- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;
- ekspertyzy ekonomiczno-finansowe;
- doradztwo podatkowe;
- doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości;
- prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego;
- działalność wydawniczą i szkoleniową w zakresie rachunkowości;

KANCELARIA REWIDENTÓW I DORADCÓW KRD Sp. z o. o.

Wśród dotychczas wykonanych prac znajdują się :
- badania około 500 sprawozdań finansowych jednostkowych i 14 sprawozdań skonsolidowanych, z czego w latach 2007-2009 przeprowadziliśmy 56 badań
- raporty oraz części finansowe do prospektów emisji akcji :
* Vistula S.A.
* Agros Holding S.A.
- udział w projektach prywatyzacji :
* Fabryka Łożysk Tocznych - Poznań
* DT Centrum S.A. - Warszawa
- ekspertyzy i opinie z zakresu prawa podatkowego i bilansowego oraz
analizy finansowo-ekonomiczne
* Mleczarnia Kluczbork (na zlecenie Ambasady Szwajcarii)
* Protyl Sp. z o.o.
* BF Trading
* Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A.
* Hortex S.A.
* Semperit
* Instytut Techniki Budowlanej.

KANCELARIA REWIDENTÓW I DORADCÓW KRD Sp. z o. o.

Podkreślamy nasze doświadczenie w obsłudze Spółek Giełdowych, przedsiębiorstw wielooddziałowych jak i grup kapitałowych.
Badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw wielooddziałowych :
* Agros Holding S.A.
* Vistula S.A.
* Agros Market Sp. z o. o.
* Domy Towarowe Centrum S.A.
* CPN S.A.
Badanie sprawozdań finansowych grup kapitałowych (sprawozdania skonsolidowane):
* Agros Holding S.A.
* Matrix S.A.
* PTS S.A.
* ARDO S.A.
* Infovide Matrix S.A.
Zespół "KRD" Sp. z o. o. to :
* zarząd i pracownicy etatowi biura,
* stale współpracujący biegli rewidenci i doradcy podatkowi,
* konsultanci (pracownicy naukowi katedry rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Łódzkiego),
* konsultanci i asystenci biegłych rewidentów (zatrudniani do konkretnych projektów).